ŞEKER ANALİZ ÜNİTESİ

Hidroforce’nun sunduğu şeker kalite analizi ekipmanları, tartım ve fire tespit üniteleri, yıkama ve küspe hazırlama üniteleri, şeker solüsyonu hazırlama üniteleri ve analiz ünitelerinden oluşmaktadır. Boyutları, konfigürasyonu ve ölçeği dahil olmak üzere numune analiz ekipmanlarının tasarımları, projelerin özel şartlarına göre ayarlanabilir. Analiz süreci tam otomatik, yüksek kaliteli donanım kullanımı sayesinde hassas ve doğru analiz sonuçları sağlanmaktadır. Fire tespit ünitesinden gelen numunelerin şeker oranı tespiti şeker analiz ünitesinde yapılmaktadır. Alınan pancar püresi tartılır, QR kodlu bir veri tabanına kaydedilir ve alüminyum sülfat çözeltisi ile karıştırılıp filtreleme ve nihai kimyasal analizden geçirilir. Sonuçlar ayrıca referans için bir veri tabanına kaydedilir. Prosesler PLC ünitesi tarafından kontrol edilir. Şeker kalite analiz hattının standart konfigürasyonu aşağıda sunulmuştur.