KİREÇ OCAĞI YÜKLEME SİSTEMİ

Kireç ocakları, ham fabrika arıtım ve filtrasyon bölümlerinde ihtiyaç duyulan kireç sütü ve karbon-dioksit gazının üretimini yapmaktadır. Kireç ocakları, düşük bakım ve işletme maliyetlerine sahiptir ve yüksek ısıl verimle yüksek kalitede ürün sağlar. Kireç ve kok beslemesi klasik olarak yapılan eski sistem revize edilerek meyilli yükleme sistemine dönüştürülür. Devamlı seviye kontrolü yapılarak ocak yüklemeleri otomatik hale getirilir.