FİRE TESPİT ÜNİTESİ

Hidroforce’nun sunduğu şeker kalite analizi ekipmanları, tartım ve fire tespit üniteleri, yıkama ve küspe hazırlama üniteleri, şeker solüsyonu hazırlama üniteleri ve analiz ünitelerinden oluşmaktadır. Boyutları, konfigürasyonu ve ölçeği dahil olmak üzere numune analiz ekipmanlarının tasarımları, projelerin özel şartlarına göre ayarlanabilir. Analiz süreci tam otomatik, yüksek kaliteli donanım kullanımı sayesinde hassas ve doğru analiz sonuçları sağlanmaktadır. Fire tahmini, numune alma ünitesinden gelen şeker pancarı numunelerinin tartılması, yıkanması, pancar baş ve kuyruklarının kesilmesi ve işlenen numunenin nihai tartımı ile yapılır. Fire tespit ünitesinin standart konfigürasyonu aşağıda sunulmuştur.